Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi metalograficzne oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi

2019-10-09

Rejestracja jest bezpłatna i nie zabiera dużo czasu, dlatego zachęcamy instytucje szkoleniowe do zarejestrowania się jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Wszystkie usługi dostępne w BUR dopasujemy do Twoich potrzeb. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub jeżeli pracujesz w firmie z sektora MSP i chcesz skorzystać z dofinansowania na usługi rozwojowe, skontaktuj się z Naszym konsultantem. Laboratoria PWr posiadają uprawnienia do wzorcowania aparatury, oferują badania i usługi metalograficzne http://metalografia-pik.pl/uslugi-metalograficzne-dla-nauki-przemyslu-rozwoju/ oceny zgodności wyrobów, systemów i instalacji z normami obowiązującymi. Podzielą się również swoją wiedzą o tym jak zbudować wyróżniającą się markę osobistą, jak skutecznie sprzedawać usługi rozwojowe oraz jak snuć opowieści, które sprzedają produkt. W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa. Przez osoby i firmy świadczące usługi szkoleniowe i doradcze jest nieuprawnione. Wszystkie usługi możemy dopasować do Twoich potrzeb. Nie można zmienić źródłowego adresu URL dla elementów, które przechowują poświadczenia do uzyskiwania dostępu do usługi zabezpieczonej. Projekty internetowe i usługi informatyczne były wykonywane na zlecenie wielu firm. PARP przekaże do dyspozycji wnioskodawców 16 mld zł. PO WER oraz usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swego pracodawcę. PARP dobrze wykorzystał swoje dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze. Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu. W bazie znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie. Każdy zainteresowany skorzystaniem z opublikowanej oferty usług rozwojowych ma możliwość łatwego i szybkiego odnalezienia usługi dopasowanej do swoich potrzeb. Wsparcie będzie polegać na refundacji części kosztów poniesionych na realizację usługi rozwojowej. 1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego. – obowiązek przeprowadzania usługi na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. Trendy rozwojowe w sektorze MSP zaprezentowane są na tle ogólnej koniunktury gospodarczej oraz sytuacji dużych podmiotów. Sprawa jest prosta – przedsiębiorca rozwija istniejące lub tworzy nowe centrum badawczo – rozwojowe (CBR). Sposób dodawania usługi zależy od tego, jak ma być ona używana. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej przez Ciebie usługi rozwojowej. Przedsiębiorca składa Operatorowi w terminie 14 dni kalendarzowych dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi. Kompleksowość i profesjonalizm naszej oferty wynika z faktu iż nie tylko realizujemy usługi dla naszych Klientów ale sami jesteśmy aktywnymi przedsiębiorcami w Sieci. Usługi rozwojowe to szkolenia oferowane pracodawcom i pracownikom mikro- małych i średnich firm, na które można uzyskać wysokie dofinansowanie. Prowadzimy własne sklepy internetowe oraz świadczymy zdalnie usługi dla firm z wielu branż, dzięki czemu dokładnie wiemy czego potrzeba firmom takim jak Twoja. Jednocześnie PARP informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania. PARP będzie wspierać głównie te osoby, które chcą otwierać firmy oparte na nowoczesnych technologiach, w regionie Polski wschodniej. Dobierzemy usługi internetowe, dokonamy stosownego do Twoich celów biznesowych pozycjonowania, doradzimy jak pozyskać nowych odbiorców i wyzwolić internetowy potencjał Twojego przedsiębiorstwa. Osoby indywidualne, przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) usługi rozwojowe z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018